Velsignet.com

©OneMinuteBlessing.com

Copyright © All Rights Reserved: Velsignet.com / ©OneMinuteBlessing.com

 

- korte naturvideoer (1 minutt)

med trøst, formaning og oppmuntring fra Bibelen.

 

 

Klikk på bildene for å se videoene:

 

Den nye pakt

For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse. (Matteus 26:28)

Dette er kjærligheten

- ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

(1 Johannes. 4:10)

 

La oss gå opp til Herrens fjell

Kom la oss gå opp til Herrens berg, Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vandre på hans stier. (Jesaja 2:3)

Hvor bor Gud?

"I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden." (Jesaja 57:15)

Klikk her for å se alle videoene på ©OneMinuteBlessing

Les mer informasjon på siden: "Om oss"

Naturen vitner om Gud:

"For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem; Gud har selv lagt det åpent fram. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger." (Romerne 1:19-20)

"For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst." (Romerne 10:9)