Velsignet.com

©OneMinuteBlessing.com

Copyright © All Rights Reserved: Velsignet.com / ©OneMinuteBlessing.com

 

- korte naturvideoer (1 minutt)

med trøst, formaning og oppmuntring fra Bibelen.

 

 

Klikk på bildene for å se videoene:

Guds ord skal aldri forgå

Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. (Matteus 24:35)

Fellesskap

Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham. (1 Johannes 1:5-7)

Fredsfyrsten

Han har fått navnet "Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste". (Jesaja 9:6-7)

Herren er din vokter

Jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra?

(Salme 121:1-8)

Troens bekjennelse:

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.

Amen.