Velsignet.com

©OneMinuteBlessing.com

Copyright © All Rights Reserved: Velsignet.com / ©OneMinuteBlessing.com

 

- korte naturvideoer (1 minutt)

med trøst, formaning og oppmuntring fra Bibelen.

 

 

Klikk på bildene for å se videoene:

 

Levende vann

"Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann." (Johannes 7:38)

 

Guds omsorg

 

Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham i sannhet. (Salme 145:18)

Slik som Ørnen

Men de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørner. Jesaja 40:31)

Gud holder alle sine løfter

Han skapte himmel og jord, havet og alt som er idem, han er trofast til evig tid. (Salme 146:6)

Gode nyheter:

Gud er vår far. Han skapte oss til åndelig fellesskap med seg. Men forholdet mellom oss og Gud ble brutt, da det første mennesket forkastet Guds autoritet. Da mistet vi det tillitsfulle samfunnet med Faderen, Sønnen og Ånden. Konsekvensen ble åndelig og legemlig død.

 

Men Gud ville ikke miste oss!

Det ødelagte forholdet kunne bare forsones med Guds sønns eget hellige blod. Guds egen sønn, Jesus, ofret seg for våre synder da han døde på korset. Ved hans sonoffer har vi fått Guds tilgivelse. Forholdet mellom mennesker og Gud er blitt gjenopprettet. Vi kan komme tilbake til Gud ved å tro på dette gode budskapet - evangeliet, de gode nyhetene.

«Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.» (Romerne 6:23)